Kursinfo

Användarvillkor, regler och Integritetspolicy - Ditt hela jag


När du använder webbsidan godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn enligt nedan och intygar att du har tagit del av dem. Ditthelajag reserverar sig för rätten att ändra villkoren eller för att införandet av nya villkor kan komma att ske i kommande uppdateringar av webbsidan. I sådana fall kommer användarvillkoren uppdateras på denna sida. Genom att fortsätta att använda sidan efter att sådana villkor har ändrats, accepterar du de nya användarvillkoren.
För nyttjandet av www.ditthelajag.se gäller följande användarvillkor:
Den här webbplatsen innehåller material som ägs eller är licensierat av Ditt hela jag. Webbplatsen ditthelajag.se samt underliggande domäner, tjänster, produkter (digitala och fysiska) och utbildning ägs och drivs av Frida Lindqvist.
Begreppet ”webbsidan” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Ditthelajag.se. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av webbplatsen och tjänster.
Webbsidan tillhandahåller information i utbildande syfte inom området hälsa. Webbplatsen tillhandahåller även information rörande tjänster inom samma område. Webbsidan garanterar inga resultat efter fullgången kurs, produkt, samtal eller tjänst.
Webbplatsens kurser, utbildningar eller tjänster vänder sig först och främst till privatpersoner, men kan också vända sig till företag, organisationer eller dylikt.
Du måste vara minst 18 år gammal för att använda webbsidan.
Inbetald avgift återbetalas ej för digitala produkter. Tid för att ladda ned digital produkt efter köp, är begränsad till 1 år från inköpsdagen.
När du genomför ett köp på denna webbplats godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar, samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen. Frågor kring användarvillkoren behöver ställas till Ditthelajag innan köpet. Vänligen maila till frida@ditthelajag.se.
Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Ditthelajag accepterar inte förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.
Otillåten användning av sidans tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till rättsliga åtgärder.
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Ditt hela jag strävar efter att hjälpa dig i din hälsoutveckling men kan inte ge några garantier på resultat. Produkter och tjänster, samt webbsidans innehåll, förmedlar information, kunskap och verktyg hur du kan utvecklas i din hälsa- inte vilka resultat du kommer uppnå.
Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för de val du implementerar för dig och din hälsa framåt. Vänligen läs webbsidans förtydligande av ansvarsbegränsning nedan.
FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING
Ditthelajag strävar efter att hålla informationen på sidan och dess tillhörande tjänster aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.
Under inga omständigheter kommer Ditthelajag hållas ansvarig för förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data i samband med användningen av denna webbplats och dess tjänster.
Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som är bortom ditthelajag.ses kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks på dessa sajter.
Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är så kallade affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen, via den länk som du fått av Ditthelajag, kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.
Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.
Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten i gång utan avbrott. Men ditthelajag.se ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, om webbplatsen för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom Ditthelajags kontroll.
Vid frågor gällande användarvillkoren vänligen kontakta: frida@ditthelajag.se