Bokningsinfo Onlinekurs

Dina medresenärer för ett tryggt kostliv

Dessa fyra medresenärer är dina följeslagare under kursens alla delar, eller i samtal med mig

MOD - Att våga

Exempel på vad mod kan vara
 • Möta dina och andras rädslor

 • Möta egna och andras förutfattande meningar

 • Möta dina egna och andras tvivel

 • Möta dina och andras fördomar

 • Möta känslor kring att misslyckas

 • Möta starka viljor eller drifter

 • Möta hjärnspöken

 • Möta ångest eller känslor av att vilja fly eller ge upp

 • Möta och ta dig över hinder på vägen

 • Möta andras intressen och åsikter i vad som är bäst för dig


Mod är att känna rädsla men att göra det ändå

TRYGGHET- En stabil grund

Exempel på sådant som kan skapa trygghet
 • Att känna stöd från andra

 • Vetskapen att basala behov kan uppfyllas

 • Avsaknad av stress eller prestation, "bara vara"

 • Kunskap och begriplighet

 • Att känna tillit och förståelse (för sig själv eller från andra)

 • Återhämtning, lugn andning etc.

 • Förståelse/omsorg vid misslyckanden eller motgångar


Trygghet är att tappa bort sig utan att gå vilse

MOTIVATION - drivkraft till förändring

Exempel hur motivation kan stärkas
 • Dina vinster behöver väga tyngre än vad du har i aktuell situation

 • Ha tillit, förståelse och acceptans vid motgångar

 • Fira framgång och värdesätt dig själv (inte prestationen)

 • Minska högt satta krav

 • Be om hjälp

 • Självsnällhet

 • Stöd från andra, glädje

 • Rimliga mål


Motivation är vad som får dig att sätta i gång

SJÄLVKÄNSLA - För hållbarhet och långsiktighet

Exempel som kan bidra till självkänsla
 • Att försöka är tillräckligt bra oavsett resultat

 • Uppskatta eget tålamod, energi, försök och kämparanda

 • Ge en hjälpande hand när du fallit

 • Stötta vid motgång

 • När kroppen eller hjärnan begränsar dig kan du tacka för hårt arbete

 • Tala och tänk vänligt om, och till, dig själv

 • Var tydlig med gränsdragningar för din hälsa

Självkänsla kan leda till en frihet att göra vad du vill

Intresserad av kursen?